MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

CHROMagar VRE Agar

Ref No: 0702

Klinik ve klinik dışı numunelerden vankomisine dirençli Enterococcus faecium‘un idantifikasyonu için tasarlanmıştır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2/8oC ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 C derecede ve aerob ortamda 24 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

VRE. faecalis (ATCC 51299) Gelişme iyi, pembe, leylak rengi koloni.
Enterococcus faecalis (ATCC 29212) İnhibisyon.
Escherichia coli (ATCC 25922) İnhibisyon.
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) İnhibisyon.
Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
0702-PK90-18-AS-10 90 MM Petri Kutusu 20