Su Numunelerinde Yapılan Mikrobiyolojik Analizler

Su analizlerinde mikrobiyolojik yaklaşım ve yasal bir yükümlülük olarak membran filtrasyon sistemi kullanılmaktadır. Membran filtrasyon uygulmasında iki farklı tip besiyeri kullanılabilir.
• Kullanıma hazır besiyeri
• Kullanıma hazır, özel bir yöntemle pedlere emdirilerek dehidre edilmiş besiyeri. Tespit edilecek mikroorganizmaya göre farklı türleri vardır.
Enfeksiyonların bulaşmasında birçok etken rol oynamasına rağmen, büyük salgınların çıkmasında ve yayılmasında doğal çevre ve özellikle su büyük önem taşır. Alt yapı yokluğu veya yetersizliği sonucu patojen mikroorganizmaların sulara karışması ve bu suların içme suyu olarak kullanılması sonucunda enfeksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Su ile yayılan salgınlara su epidemileri denir, tehlikeli su epidemilerine sebep olabilen Salmonella, Vibrio ,Shigella, Brucella ve diğer birçok patojen bakteriler ve virüsler portörlerin dışkıları ile sulara karışabilir.

Bu arada temel amaç; sularda hastalık yapan mikroorganizmaların varlığının belirlenmesi ve suyun insan tüketimi için mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesidir. Hastalık yapan mikroorganizma kontrolü, halk sağlığı açısından önemlidir ve burada özellikle halk sağlığı yaklaşımının önemi açıkça ortaya çıkar.

Devamını Oku

Petri Kutusunda Besiyerleri Yeni Ambalajında!

GBL teknik personeli tarafından geliştirilen, “nem oluşumunu engelleyen” yeni poşetimizi kullanımınıza sunuyoruz. Besiyerlerinde sık görülen nem oluşumuna karşı geliştirdiğimiz özel poşetimizin avantajları;

Devamını Oku