Dezenfeksiyon
Ürünleri

Dezenfeksiyon Ürünleri Genel Özellikleri

 • Hemodiyaliz cihazı dezenfektanlarını 15 yıldan fazla süredir, tıbbi cihaz dezenfektanlarını 12 senedir, biyosidal ürünleri ise 10 yıla yakın bir süredir üretmekteyiz.
 • Biyosidal ürünlerimiz “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” gereğince ruhsatlı, hemodiyaliz ve tıbbi cihaz dezenfektanlarımız ise “Tıbbi Cİhaz Yönetmeliği 93/42/EEC” gereğince CE belgelidir.
 • Ürünlerimize ait kalite kontrol çalışmaları, performans testleri, bakteri, fungi ve spor etkinlik testleri hem kendi laboratuvarımız tarafından LOT bazında hem de dış laboratuvarlardan hizmet almak suretiyle güncel mevzuat ve standartlara göre yaptırılmaktadır.
 • Ürünlerimiz belirtilen saklama sıcaklıklarında ve son kullanma tarihleri içerisinde stabildir.
 • Hazırlanmaları ve uygulamaları kolaydır.
 • Amaçlanan düzeyde etki spektrumuna ve hızlı etkinliğe sahiptir ve bu etkinlik raporları talep edilmesi halinde sunulur.
 • Uygulanacağı malzemelere ve gereçlere zarar vermez, korozyon çalışmaları yapılmıştır.
 • Temizlik maddeleriyle uyumludur.
 • İthal rakiplerine göre çok ekonomiktir.
 • Ürün etiketi tamamen Türkçe olarak hazırlanmış olup , ‘Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte’ ve AB mevzuatında (67/548/EEC sayılı ’Tehlikeli maddeler direktifi’ ve 1999/45/EC ’Tehlikeli karışımlar direktifi’) öngörülen usul ve esaslara göre madde veya müstahzar, tehlike özelliği tanımlandıktan sonra, kullanıcıları, halkı ve çevreyi korumak için tehlikelerini gösterecek şekilde etiketlenmektedir.
 • Yine aynı şekilde ürünlerimiz için; Türkçe prospektüs (kullanım kılavuzu) ve Türkçe MSDS (ürün güvenlik bilgi formu) hazırlanmıştır. LOT bazında ise ürün analiz belgesi oluşturulmaktadır. Ürün güvenlik bilgi formları 13 Aralık 2014 ve 29204 Mük. Sayılı ‘Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ çerçevesinde ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde TSE tarafından belgelendirilmiş akredite personel tarafından hazırlanmaktadır.
 • Talep edilmesi durumunda dijital ortamda ürüne ait tüm dokümanlar kullanıcıya gönderilmektedir.
 • Ürün ambalajları, hava ve sıvı sızdırmayacak şekilde kapatılmıştır.
 • Ürünler 50 mL’den 30 litreye kadar çeşitli ambalajlarda kullanımınıza sunulmuştur.
 • Ürünlerimiz dayanıklı kolilerde kullanıcıya ulaştırılmaktadır.
 • Ürünlerimizin çoğu 5/25 °C sıcaklıkta saklanabilir, kullanım ömürleri en az 2 yıldır ve bu bilgiler ürün etiketlerinde belirtilmiştir.

Ürünlerle ilgili bilgi almak, belge ve teklif talep etmek için info@gbl.com.tr adresimize e-posta gönderebilirsiniz.