İÇERİK

Glutaraldehid 20 g/l, korozyon inhibitörleri, RO su.