İÇERİK

Perasetik asit çözeltisi (PAA) (%1,8), hidrojen peroksit, asetik asit, stabilizatörler, korozyon önleyiciler ve distile su.