İÇERİK

Perasetik asit çözeltisi (PAA) (%3,5), stabilizatörler, korozyon önleyiciler ve demineralize su.