İçerik

Sitrik asit (Limon asidi) (%21), laktik asit (%2,5), malik asit (%2,5), tamponlar, koruyucular ve demineralize su.