İÇERİK

Sodyum hipoklorit %5 aktif klorlu, potasyum metasilikat, potasyum hidroksit ve demineralize su.