Et ve Balık

Ürün Kodu Ürün Adı Ambalaj Cinsi/Hacim Min. Sipariş (Adet) Kullanım Amacı
00621 BAIRD PARKER AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 50 Vibrio türlerinin selektif üretiminde kullanılır.
00606 BEYİN KALP ENFÜZYON BUYYON TÜP: 5 ml 25 Staphylococcus aureus‘un genel üretiminde kullanılır.
00612 BİZMUT SÜLFİT AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm Salmonella ve Shigella türlerinin izolasyonu ve identifikasyonunda kullanılır.
00060 CLARK LUBS BUYYON TÜP: 5 ml 25 Coliform türlerinin identifikasyonunda kullanılır.
00021 EMB AGAR, LEVINE PETRİ KUTUSU: 90mm 10 Enterobacter türlerinin izolasyonu ve ayrımında kullanılır.
00285 ENDO AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 10 Coliform türlerinin selektif izolasyonu ve üretiminde kullanılır..
00625 HEKTOEN ENTERİK AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 50 Enterobacter türlerinin izolasyonu ve ayrımında kullanılır.
00643 KLIGLER DEMİR AGAR TÜP: 5 ml 25 Yersinia türlerinin izolasyonunda kullanılır..
00616 KOLONİ SAYIM AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 10 Aerobik mezofillerin ve Staphylococcus aureus‘un sayımında kullanılır.
00277 LİZİN BUYYON; MÖLLER TÜP: 5 ml 25 Salmonella ve Shigella için biyokimyasal deney olarak kullanılır.
00688 LİZİN DEMİR AGAR TÜP: 7 ml 25 Coliform türlerinin ve Salmonella ve Shigella türlerinin üretiminde kullanılmaktadır.
00310 MACCONKEY AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 10 Enterobacter türlerinin identifikasyonu ve izolasyonunda kullanılmaktadır.
00003 MALT EKSTRESİ AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 10 Mayalar ve Küflerin üretiminde kullanılmaktadır.
00045 MALT EKSTRESİ MFM SET MEMBRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ 60 Mayalar ve Küflerin izolasyonu ve sayımında kullanılmaktadır.
00648 MANNITOL TUZ AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 10 Staphylococcus aureus‘un genel üretiminde ve izolasyonunda kullanılmaktadır.
00260 MIO AGAR TÜP:5 ml 25 Enterobacter türlerinin ayrımında kullanılmaktadır.
00218 NUTRIENT AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 10 Salmonella ve Shigella türlerinin üretiminde kullanılmaktadır.
00691 PATATES DEKSTROZ AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 10 Mayalar ve Küflerin üretimi, idenifikasyonu ve sayımında kullanılmaktadır.
00357 SALMONELLA-SHIGELLA AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 10 Salmonella ve Shigella türlerinin selektif izolasyonunda kullanılmaktadır.
00345 SIM BESİYERİ TÜP: 5 ml 25 Enterobacter türlerinin, Salmonella ve Shigella türlerinin ve Escherichia coli selektif üretiminde kullanılmaktadır.
00646 TAMPONLU PEPTONLU SU CAM FLAKON: 100 ml 10 Enterobacter türlerinin zenginleştirilmesi için kullanılmaktadır.
00371 TSI AGAR TÜP: 7 ml 25 Salmonella ve Shigella türlerinin doğrulanmasında kullanılmaktadır.
00372 ÜRE AGAR TÜP: 5 ml 25 Enterobacter türlerinin ayrımında kullanılmaktadır.
00663 XLD AGAR PETRİ KUTUSU: 90mm 50 Salmonella ve Shigella türlerinin selektif izolasyonunda kullanılmaktadır.