UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35+/-2 °C ‘de ve % 5-10 karbondioksitli ortamda 40-48 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Haemophilus influenzae (ATCC 19418) Gelişme iyi.
Neisseria gonorrhoeae (ATCC 19424) Gelişme iyi.
Neisseria meningitidis (ATCC 13090) Gelişme iyi.
Streptococcus pyogenes (ATCC 19615) Gelişme iyi.
Streptococcus pneumoniae (ATCC 6305) Gelişme iyi.

AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
0248-PK9020AS10 90 mm Petri Kutusu 20