MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Clark-Lubs Broth

Ref No: 0060

Mikroorganizmaların Voges Proskauer ve Metil Kırmızısı deneyleriyle karbonhidrat aktivitelerinin incelenmesi amacıyla kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Sıvı besiyerini hafifçe eğik tutarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

30-32 °C ‘de 18-48 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Gelişme

MR Test

VP Test

Klebsiella pneumoniae (ATCC 23357)

İyi

+ (pembe/kırmızı)

Escherichia coli (ATCC 25922)

İyi

+ (parlak kırmızı)

Klebsiella aerogenes (ATCC 13048)

İyi

+ (pembe/kırmızı)

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0060-PCT5BB25 16X120 mm PC Tüp

25