MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

DNAse Agar

Ref No: 0665

Mikroorganizmaların ve özellikle Staphylococ türleri ile Serratia marcescens’ın deoksiribonukleas aktivitesine göre tanınmaları ve ayırt edilmelerinde kullanılır.

Saklama Sıcaklığı 2-8 °C
Raf Ömrü 4 ay
İnkübasyon 35±2 °C’de 18-24 saat
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
410665120020 90 mm Petri Kutusu 20