MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

EMB Agar; Levine

Ref No: 0021

Gram negatif enterik bakterilerin, özellikle E. coli ve diğer Enterobacter türlerinin izolasyon ve ayrımı ile Candida albicans ‘ın hızlı tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

Saklama Sıcaklığı 2-8 °C
Raf Ömrü 4 ay
İnkübasyon 35-37 °C’de 24-48 saat
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
410021120020 90 mm Petri Kutusu 20