MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Enterococcosel Agar

Ref No: 0608

Fekal streptokokların (grup D) izolasyonu ve sayımı için seçici bir besiyeridir.

Saklama Sıcaklığı 2-8 °C
Raf Ömrü 4 ay
İnkübasyon 35±2 °C’de 24-48 saat
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
420608120020 90 mm Petri Kutusu 20