Gıda Ürünleri

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Kutu İçi Miktarı
0679
Cetrimide Agar
In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Pseudomonas aeruginosa izolasyonu ve ön tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.
420679110010 60 mm Petri Kutusu 40
420679120020 90 mm Petri Kutusu 20
0089
MacConkey Broth
In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakterilerin geliştirilmesi ve EMS yöntemiyle sayılması için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır.
420089410090 125 cc Cam Şişe 10
420089410100 125 cc Cam Şişe 10
0948 Mannitol Salt Agar Klinik ve klinik dışı (özellikle gıda) numunelerden patojenik Staphylococci türlerinin üretimlerinde kullanılır. 420948120020 90 mm Petri Kutusu 20
0238 Rappaport Vasiliadis Broth (RVS) İn vitro (canlı hücre dışında) standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella için selektif zenginleştirme besiyeri olarak kullanılır. 420238210007 16×120 mm PC Tüp 25
0915 Sabouraud Dextrose Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 420915120020 90 mm Petri Kutusu 20
0418 VRB Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Koliform grup bakteriler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 420418120020 90 mm Petri Kutusu 20
0663 XLD Agar Salmonella typhi ve diğer Salmonella türlerinin ve üretiminde ve izolasyonunda kullanılır. 420663120020 90 mm Petri Kutusu 20
0621 Baird Parker Agar Gıda, hava, yağ ve diğer numunelerden koagülaz pozitif Staphylococ’ların selektif üretimlerinde kullanılır. 420621120020 90 mm Petri Kutusu 20
0691 Potato Dextrose Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde maya ve küfler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 420691120020 90 mm Petri Kutusu 20