MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Hektoen Enterik Agar

Ref N0: 0625

Genel laboratuvar kullanımı için tasarlanmıştır. Özellikle de dışkı örneklerinden elde edilen Shigella ve Salmonella türlerinin izolasyonu olmak üzere gram negatif enterik mikroorganizmaların izolasyonu ve kaltivasyonu için orta düzeyde seçici ve diferansiyel bir besiyeridir.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 °C ‘de ve aerob ortamda 18-24 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Enterococcus faecalis (ATCC 29212) (0%) İnhibisyon.
Escherichia coli  (ATCC 8739) Gelişme zayıf (20-30%), turuncu renkli koloniler.
Escherichia coli  (ATCC 25922) Gelişme zayıf (20-30%), turuncu renkli koloniler.
Salmonella enteridis (ATCC 13076) Gelişme iyi (>=50%) yeşilimsi mavi siyah merkezli koloniler.
Salmonella Typhi (ATCC 6539) Gelişme iyi (>=50%) yeşilimsi mavi siyah merkezli koloniler.
Salmonella Thyphimurium (ATCC 14028) Gelişme iyi (>=50%) yeşilimsi mavi siyah merkezli koloniler.
Shigella flexneri (ATCC 12022) Gelişme iyi (>=50%), yeşilimsi mavi koloniler.
Enterobacter aerogenes (ATCC 29212) Gelişme zayıf (30-40%), somon-turuncu renkli koloniler.

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0625-PK9020AS10 90 mm Petri Kutusu

20