MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Indol Broth

Ref No: 0642

Mikroorganizmaların triptofandan indol yapıp yapmadıklarının incelenmesinde kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Sıvı besiyerini hafifçe eğik tutarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 °C ‘de 24-48 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Gelişme

Indol

Enterobacter cloacae (ATCC 13047)

İyi

Escherichia coli (ATCC 25922)

İyi

+

Enterobacter aerogenes (ATCC 13048)

İyi

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0642-PCT5BB25 16X120 mm PC Tüp

25