MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Koyun Kanlı Agar + EMB Agar; Levine

Ref No: 0582

(A): Hassas mikroorganizmaların üretimlerinde, mikroorganizmaların hemolitik aktivitelerinin incelenmesinde kullanılır. (B): Gram negatif enterik bakterilerin, özellikle E. coli ve diğer Enterobacter türlerinin izolasyon ve ayrımı ile Candida albicans ‘ın hızlı tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

Saklama Sıcaklığı 2-8 °C
Raf Ömrü 4 ay
İnkübasyon 35-37 °C’de 24-48 saat
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
410582150026 90 mm Bölmeli Petri Kutusu 20