MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Koyun Kanlı Agar / EMB Agar; Levine

Ref No: 0582

(A): Hassas mikroorganizmaların üretimlerinde, mikroorganizmaların hemolitik aktivitelerinin incelenmesinde kullanılır. (B): Gram negatif enterik bakterilerin, özellikle E. coli ve diğer Enterobacter türlerinin izolasyon ve ayrımı ile Candida albicans ‘ın hızlı tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 °C ‘de ve aerob ortamda 24 (bulanık zon)-48 (temiz zon) saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

A: Koyun Kanlı Agar
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) Gelişme iyi, beta hemoliz.
Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) Gelişme iyi, hemoliz yok.
Streptococcus pyogenes (ATCC 19615) Gelişme iyi, beta hemoliz.
Streptococcus pneumoniae (ATCC 6303) Gelişme iyi, alfa hemoliz.
Neisseria meningitidis (ATCC 13090) Gelişme iyi, hemoliz yok.
B: EMB Agar; Levine
Escherichia coli (ATCC 25922) Gelişme iyi, koloni rengi mavimsi siyah, metalik parlaklık var.
Salmonella typhimurium (ATCC 14028) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) Kısmi inhibisyon, renksiz koloni.
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Enterobacter aerogenes (ATCC 13048) Gelişme iyi, pembeden kırmızı renge koloni.
Enterococcus faecalis (ATCC 29212) Kısmi inhibisyon, renksiz koloni.

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0582-PK9026AS10 90 mm Bölmeli Petri Kutusu

20