Kromojen Besiyerleri

Kromojen Besiyerleri Tam Listesi

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Ambalaj Ölçüsü
0682 ROSACHROM Bacillus Agar Gıdalardaki karışık kültürlerden, klinik ve klinik dışı örneklerden çeşitli Bacillus türlerinin ayırt edilmesi ve izolasyonu için kullanılır. 420682120018 Petri Kutusu 90 mm
0917 ROSACHROM Candida Agar Çeşitli mikroorganizmalardan Candida türlerinin hızlı izolasyonu ve identifikasyonu için kullanılır. 420917120018 Petri Kutusu 90 mm
0095 ROSACHROM Coliform Agar EPA yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Koliform grup bakteriler ve Escherichia coli aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 420095120018 Petri Kutusu 90 mm
420095110010 Petri Kutusu 55 mm
420095160014 Petri Kutusu 60 mm
0686 ROSACHROM EC0157:H7 Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden Escherichia coli O157:H7’nin üretim ve izolasyonunda kullanılır. 420686120018 Petri Kutusu 90 mm
420686160014 Petri Kutusu 60 mm
0414 ROSACHROM ECC Agar Gıda ve çevre numunelerden Escherichia coli’nin ve diğer Koliformların  kromojenik  identifikasyonu için tasarlanmıştır. 420414120018 Petri Kutusu 90 mm
420414160014 Petri Kutusu 60 mm
0216 ROSACHROM UTI Agar Üriner traktus enfeksiyonlarına sebep olan mikroorganizmaların üretilmesi ve identifikasyonunda kullanılır. 410216120018 Petri Kutusu 90 mm
0249 ROSACHROM UTI Agar + ROSACHROM Candida Agar Üriner yollardaki çeşitli bakterilerin ve mantarların idantifikasyonları için tasarlanmıştır. 410249150026 Petri Kutusu İki Gözlü 90 mm
0413 ROSACHROM KPC Agar Karbapeneme duyarlı gram negatif bakterilerin ayrımında kullanılır. 420413120018 Petri Kutusu 90 mm
0703 ROSACHROM ESBL Agar ESBL ( Extended-Spectrum B-lactamase-Producing Enterobacteriaeceae) ‘nin selektif izolasyonunda kullanılır. 420703120018 Petri Kutusu 90 mm
0723 ROSACHROM Staph Selective Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden Staphylococcus aureus’un izolasyon ve farklılaştırılmasında kullanılır. 420723120018 Petri Kutusu 90 mm
0638 ROSACHROM MRSA Agar Klinik numunelerden metisilin direçli Staphlococcus aureus’un izolasyonu ve seçici identifikasyonu için tasarlanmıştır. 410638120018 Petri Kutusu 90 mm
0291 ROSACHROM MRSA Agar + ROSACHROM VRE Agar III (I:ROSACHROME MRSA AGAR):Klinik numunelerden Metisilin direçli Staphylococcus aureus’un izolasyonu ve seçici identifikasyonu için tasarlanmıştır. (II:ROSACHROME VRE AGAR III): Vankomisine dirençli enterokokların tespiti için kullanılır. 410291150026 Petri Kutusu İki Gözlü 90 mm
0700 ROSACHROM VRE Agar III Vankomisine dirençli enterokokların tespiti için kullanılır. 410700120018 Petri Kutusu 90 mm