MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

M-FC Agar

Ref No: 0420

İn vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde membran filtrasyon yöntemi ile sularda fekal koliformların aranması ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2/8 °C ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 °C ‘de 22-24 saat, 45,5 °C ‘de 22-24 saat ve aerob ortamda inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Organizma % Geri Kazanım
Escherichia coli (ATCC 25922) >= % 50   Açık mavi koloni
Salmonella typhimurium (ATCC 14028) >= % 50   Pembemsi koloni
Shigella flexneri (ATCC 12022) >= % 50   Pembemsi koloni
Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
0420-PK60-10-AS-T 60 MM Petri Kutusu 15