MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

MacConkey Agar

Ref Numarası: 0310

Laktozu fermentleyebilmelerine göre koliformlar ve diğer enterik patojenlerin üretim ve ayırt edilmesinde kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 oC ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

30-35 °C ‘de ve aerob ortamda 18-24 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Enterobacter aerogenes (ATCC 35029) Gelişme iyi, kırmızı pembe koloni.
Escherichia coli (ATCC 25922) Gelişme iyi, kırmızı pembe koloni, presipitasyon var.
Escherichia coli (ATCC 8739) Gelişme iyi, kırmızı pembe koloni, presipitasyon var. (18-72 saat)
Escherichia coli (NCTC 9002) Gelişme iyi, kırmızı pembe koloni, presipitasyon var.
Proteus mirabilis (ATCC 12453) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Salmonella Typhimurium (ATCC 14028) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Salmonella Enteridis (ATCC 13076) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Salmonella Paratyphi A (ATCC 9150) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Salmonella Paratyphi B (ATCC 8759) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Salmonella Abony (ATCC 6017) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Salmonella Typhi (ATCC 6539) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Shigella flexneri (ATCC 12022) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Enterococcus faecalis (ATCC 29212) Kısmi inhibisyon, renksiz koloni.
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) İnhibisyon.
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) İnhibisyon.
Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) İnhibisyon.
Proteus vulgaris (ATCC 13315) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Corynebacterium diphtheriae type gravis İnhibisyon.

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0310-PK9020AS10 90 mm Petri Kutusu

20