MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Mannitol Tuz Agar

Ref No: 0648

Klinik ve klinik dışı (özellikle gıda) numunelerden patojenik Staphylococci türlerinin üretimlerinde kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 oC ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

30-35 °C ‘de 18-72 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Enterobacter aerogenes (ATCC 13048) Kısmi veya tam inhibisyon.
Escherichia coli (ATCC 25922) Kısmi veya tam inhibisyon.
Escherichia coli (ATCC 8739) Kısmi veya tam inhibisyon.
Escherichia coli (NCTC 9002) Kısmi veya tam inhibisyon.
Proteus mirabilis (ATCC 12453) Kısmi inhibisyon, sarı renkli koloni.
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) Gelişme iyi, sarı renkli koloni, sarı renkli besiyeri.
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) Gelişme iyi, sarı renkli koloni, sarı renkli besiyeri.
Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) Gelişme iyi, kırmızı renkli koloni.
Staphylococcus epidermidis (ATCC 14990) Gelişme iyi, kırmızı renkli koloni.

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0648-PK9020AS10 90 mm Petri Kutusu

20