MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Mueller Hinton Broth

Ref No: 0304

Çeşitli mikroorganizmaların üretimlerinde; aynı zamanda mikroorganizmaların duyarlılık deneylerinde kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Sıvı besiyerini hafifçe eğik tutarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 °C ‘de 18-24 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Enterococcus faecalis (ATCC 19433) Gelişme iyi.
Escherichia coli (ATCC 25922) Gelişme iyi.
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) Gelişme iyi.
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) Gelişme iyi.
Neisseria gonorrhoeae (ATCC 49226) Gelişme iyi.
Haemophilus influenzae (ATCC 49247) Gelişme iyi.
Streptococcus pneumoniae (ATCC 6305) Gelişme iyi.

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0260-PCT5BB25 16X120 mm PC Tüp

25