MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Plate Count Agar

Ref No: 0916

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir.

ISO 4833, ISO 17410 ve BAM yönergelerine uygundur.

Saklama Sıcaklığı 2-8 °C
Raf Ömrü 4 ay
İnkübasyon (EN ISO 4833) 29-31 °C’de 69-75 saat – (ISO 17410) 5.5-7.5 °C’de 10 gün
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
420916120020 90 mm Petri Kutusu 20
420916110010 55 mm Petri Kutusu 20