MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Sabouraud Dekstroz Agar

Ref No: 0315

Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 oC ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

30-35 °C ‘de ve aerob ortamda 24-48 saatten 7 güne kadar inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Aspergillus niger (ATCC 16404) Gelişme iyi.
Candida albicans (ATCC 10231) Gelişme iyi.
Candida albicans (ATCC 2091) Gelişme iyi.
Saccharomyces cerevisiae (ATCC 9763) Gelişme iyi.
Escherichia coli (ATCC 8739) Gelişme iyi.
Escherichia coli (ATCC 25922) Gelişme iyi.
Escherichia coli (NCTC 9002) Gelişme iyi.
Lactobacillus casei (ATCC 334) Gelişme iyi.
Trichopyton rubrum (ATCC 28191) Gelişme iyi.

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0315-PK9020AS10 90 mm Petri Kutusu

20