MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Sabouraud Dextrose Agar

Ref No: 0915

In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, maya ve küflerin geliştirilmesinde katı besiyeri olarak kullanılır. Özellikle dermatofitlerin izolasyonu, geliştirilmesi ve tanımlanmasına uygundur.

BAM, EP ve USP yönergelerine uygundur.

Saklama Sıcaklığı 2-8 °C
Raf Ömrü 4 ay
İnkübasyon (Trichopyton) 33±2 °C’de 18-48 saat – (Aspergillus) 20-25 °C’de 5 gün – (Candida) 30-35 °C’de 48 saat
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
420915120020 90 mm Petri Kutusu 20