MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Selenite F Broth

Ref No: 0683

Gaitadan, klinik ve klinik dışı diğer numunelerden Salmonella türlerinin izolasyon ve üretimleri için kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Sıvı besiyerini hafifçe eğik tutarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 °C ‘de 18-24 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Escherichia coli (ATCC 8739)

Kısmi İnhibisyon

Safralı pembe çökeltiler

Salmonella typhimurium (ATCC 14028)

Gelişme iyi

Renksiz Koloni

Escherichia coli (NCTC 9002)

Kısmi İnhibisyon

Safralı pembe çökeltiler

Escherichia coli (ATCC 25922)

Kısmi İnhibisyon

Safralı pembe çökeltiler

Salmonella Typhi (ATCC 6539)

Gelişme iyi

Renksiz Koloni

Salmonella choleraesuis (ATCC 12011)

Gelişme iyi

Renksiz Koloni

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0683-PCT5BB25 16X120 mm PC Tüp

25