Şişe Besiyerleri

Ref No Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi
Kutu İçi Miktarı
0116
Tiyoglikolat Buyyon
In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde anaerobların geliştirilmesi ve sayılması, ayrıca klinik numuler, gıda, meşrubat, ilaç, serum, su, atık su, yemek, vb. numunelerde sterilite testi için kullanılır.
410116410090 125 cc Cam Şişe 10
410116410100 125 cc Cam Şişe 10
0457
Triptik Soya Buyyon
In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde genel sıvı besiyeri olarak ve klinik gıda, meşrubat, ilaç, serum, su, atık su, yemek, vb. sıvı veya katı numunelerde sterilite kontrolü için kullanılır.
410457410090 125 cc Cam Şişe 10
410457410100 125 cc Cam Şişe 10