MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Slanetz-Bartley Agar

Ref No: 0262

Sularda, membran filtrasyon yöntemi ile Enterokok tespiti ve sayımı amacı ile kullanılır. CLSI 2004; M22-A3, TS EN ISO 11133; 2014 ve TS EN ISO 7899-2 standartlarına uygundur.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2/8 °C ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

36 °C ‘de ve anaerob ortamda 44 +/-4 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Organizma % Geri Kazanım
Streptococcus pyogenes (ATCC 12344) <= % 50   Kırmızı koloni (-)
Streptococcus agalactiae (ATCC 13813) <= % 50   Kırmızı koloni (-)
Enterococcus faecalis (ATCC 11700) >= % 50   Kırmızı koloni (+)
Enterococcus faecalis (ATCC 19433) >= % 50   Kırmızı koloni (+)
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) 0%
Escherichia coli (ATCC 25922) 0%
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) 0%
Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
0262-PK60-10-AS-T 60 MM Petri Kutusu 15