Su Mikrobiyolojisi

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Kutu İçi Miktarı
0679
Cetrimide Agar
In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Pseudomonas aeruginosa izolasyonu ve ön tanımlanması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır.
420679110010 60 mm Petri Kutusu 40
420679120020 90 mm Petri Kutusu 20
0288 EMB Agar Klinik dışı numunelerden gram negatif enterik bakterilerin üretilmesi ve izolasyonunda kullanılır. 420288120020 90 mm Petri Kutusu 20
0285 Endo Agar Koliform ve Enterik mikroorganizmaların selektif üretimlerinde kullanılır. 420285110010 60 mm Petri Kutusu 40
0100
Eugon LT100 Broth
Mikrobiyolojik kültür çalışmalarında özellikle Salmonella ve Cronobacter gibi patojenik Enterobacteriaceae olmak üzere bakterilerin ön zenginleştirilmesi için kullanılır.
420100410090 125 cc Cam Şişe 10
420100410100 125 cc Cam Şişe 10
0310 MacConkey Agar Laktozu fermentleyebilmelerine göre koliformlar ve diğer enterik patojenlerin üretim ve ayırt edilmesinde kullanılır. 420310110010 60 mm Petri Kutusu 40
0089
MacConkey Broth
In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde koliform grup bakterilerin geliştirilmesi ve EMS yöntemiyle sayılması için selektif sıvı besiyeri olarak kullanılır.
420089410090 125 cc Cam Şişe 10
420089410100 125 cc Cam Şişe 10
0648 Mannitol Tuz Agar Klinik ve klinik dışı (özellikle gıda) numunelerden patojenik Staphylococci türlerinin üretimlerinde kullanılır. 420648120020 90 mm Petri Kutusu 20
0062 m-CP Agar Membran filtrasyon yöntemiyle su numunelerinde Clostridium perfringens identifikasyonunda kullanılır. 420062110010 60 mm Petri Kutusu 40
0616
Plate Count Agar
Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir.
420616110010 60 mm Petri Kutusu 40
420616120020 90 mm Petri Kutusu 20
0228
R2A Agar
Standart mikrobiyolojik analizlerde içme sularında heterotrofik toplam bakteri analizi için kullanılan katı besiyeridir.
420228110010 60 mm Petri Kutusu 40
420228120020 90 mm Petri Kutusu 20
0238
Rappaport Vasiliadis Broth (RVS)
İn vitro (canlı hücre dışında) standart mikrobiyolojik analizlerde Salmonella için selektif zenginleştirme besiyeri olarak kullanılır.
420238210007 16×120 mm PC Tüp 25
420238210010 16×120 mm PC Tüp 25
0095 ROSACHROM Coliform Agar EPA yönergelerine uygundur. In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Koliform grup bakteriler ve Escherichia coli aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 420095110010 60 mm Petri Kutusu 40
0915 Sabouraud Dextrose Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 420915120020 90 mm Petri Kutusu 20
0250 Sabouraud Dextrose Agar; Kloramfenikollü Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 420250120020 90 mm Petri Kutusu 20
0961 Tryptic Soy Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde genel katı besiyeri olarak kullanılır. 420961120020 90 mm Petri Kutusu 20
0418 VRB Agar In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde Koliform grup bakteriler için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 420418120020 90 mm Petri Kutusu 20
0663 XLD Agar Salmonella typhi ve diğer Salmonella türlerinin ve üretiminde ve izolasyonunda kullanılır. 420663120020 90 mm Petri Kutusu 20