MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Thioglycollate Broth; İndikatörsüz

Ref No: 0658

Zorunlu anaerobik bakterilerin izolasyon, üretim ve identifikasyonlarında kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Sıvı besiyerini hafifçe eğik tutarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 °C ‘de 18-48 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Bacteroides vulgatus (ATCC 8482)

Gelişme iyi.

Clostridium perfringens (ATCC 12924)

Gelişme iyi.

Clostridium sporogenes (ATCC 11437)

Gelişme iyi.

Neisseria meningitidis (ATCC 13090)

Gelişme iyi.

Streptococcus pyogenes (ATCC 19615)

Gelişme iyi.

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0658-PCT6BB25 16X120 mm PC Tüp

25