MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Triptik Soya Agar

Ref No: 0361

Standart mikrobiyolojik analizlerde genel katı besiyeri olarak kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 oC ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

30-35 °C ‘de 18-24 saat (Bakterisidal), 30-35 °C ‘de 5 gün (Fungisidal) inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Bacillus subtilis (ATCC 6633) Gelişme iyi.
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) Gelişme iyi.
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) Gelişme iyi.
Escherichia coli (ATCC 25922) Gelişme iyi.
Escherichia coli (ATCC 8739) Gelişme iyi.
Escherichia coli (NCTC 9002) Gelişme iyi.
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) Gelişme iyi.
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) Gelişme iyi.
Salmonella Abony (NCTC 6017) Gelişme iyi.
Escherichia coli (ATCC 11775) Gelişme iyi.
Escherichia coli (NCTC 13167) Gelişme iyi.
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 10145) Gelişme iyi.
Micrococcus luteus (ATCC 9341) Gelişme iyi.
Streptococcus pneumoniae (ATCC 6305) Gelişme iyi.
Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404) Gelişme iyi.
Enterococcus faecalis (ATCC 29212) Gelişme iyi.
Candida albicans (ATCC 2091) Gelişme iyi.
Candida albicans (ATCC 10231) Gelişme iyi.
Clostridium perfringenes (ATCC 13124) Gelişme iyi.
Salmonella Typhimurium (ATCC 14028) Gelişme iyi.

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0361-PK9020AS10 90 mm Petri Kutusu

20