MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Tryptic Soy Broth

Ref No: 0360

Mikrobiyolojide rutin üretim ve hazırlık çalışmalarında kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Sıvı besiyerini hafifçe eğik tutarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

30-35 °C ‘de 18-24 saatten 5 güne kadar inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Bacillus subtilis (ATCC 6633) 30-35 °C, 18-24 saat Gelişme iyi.
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) 30-35 °C, 18-24 saat Gelişme iyi.
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) 30-35 °C, 18-24 saat Gelişme iyi.
Escherichia coli (ATCC 25922) 30-35 °C, 18-24 saat Gelişme iyi.
Escherichia coli (ATCC 8739) 30-35 °C, 18-24 saat Gelişme iyi.
Escherichia coli (NCTC 9002) 30-35 °C, 18-24 saat Gelişme iyi.
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) 30-35 °C, 18-24 saat Gelişme iyi.
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) 30-35 °C, 18-24 saat Gelişme iyi.
Salmonella Abony (NCTC 6017) 30-35 °C, 18-24 saat Gelişme iyi.
Micrococcus luteus (ATCC 9341) 30-35 °C, 18-24 saat Gelişme iyi.
Streptococcus pneumoniae (ATCC 6305) 30-35 °C, 18-24 saat Gelişme iyi.
Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404) 20-25 °C, 5 gün Gelişme iyi.
Candida albicans (ATCC 2091) 30-35 °C, 5 gün Gelişme iyi.
Candida albicans (ATCC 10231) 20-25 °C, 5 gün Gelişme iyi.
Salmonella Typhimurium (ATCC 14028) 30-35 °C, 18-24 saat Gelişme iyi.

Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
0360-PCT5BB25 16×120 mm PC Tüp 25
0360-PCT10BB25 16×120 mm PC Tüp 25