MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Üre Agar

Ref No: 0372

Çeşitli mikroorganizmaların, özellikle Enterobakteriler, aerobik Aktinomiçesler, Streptokoklar ve Nonfermentatif Gram (-) bakterilerin, üreaz aktivitelerine göre ayrımlarında kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Besiyerinin en alt noktadan başlayarak yüzey boyunca tek çizgi ve üzerine zikzaklar yaparak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 °C ‘de 18-24 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Üreaz Reaksiyon
Escherichia coli (ATCC 25922)
Enterobacter aerogenes (ATCC 13048)
Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883) + Kiraz Kırmızısı Rengi
Proteus mirabilis (ATCC 25933) + Kiraz Kırmızısı Rengi
Proteus vulgaris (ATCC 13315) + Kiraz Kırmızısı Rengi
Salmonella Typhimurium (ATCC 14028)
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
0372-PCT5BB25 16X120 mm PC Tüp 25