MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Üre Agar

Ref No: 0372

Çeşitli mikroorganizmaların, özellikle Enterobakteriler, aerobik Aktinomiçesler, Streptokoklar ve Nonfermentatif Gram (-) bakterilerin, üreaz aktivitelerine göre ayrımlarında kullanılır.

Saklama Sıcaklığı 2-8 °C
Raf Ömrü 4 ay
İnkübasyon 35-37 °C’de 18-24 saat
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
410372210005 16×120 mm PC Tüp 25