MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

VRE Agar

Ref No: 0470

Klinik numunelerden vankomisine dirençli enterokokların izolasyonu için selektif besiyeridir.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 oC ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 °C ‘de 24-48 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Enterococcus faecalis (NCTC 12201) Gelişme iyi, siyah besiyeri.
Enterococcus faecalis (ATCC 29212) İnhibisyon.
Escherichia coli (ATCC 25922) İnhibisyon.
Salmonella typhimurium (ATCC 14028) İnhibisyon.
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) İnhibisyon.
Enterococcus faecium (NCTC 12202) Gelişme iyi, siyah besiyeri.
Enterococcus faecalis (ATCC 51299) Gelişme iyi, siyah besiyeri.

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0470-PK9020AS10 90 mm Petri Kutusu

20