MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

VRE Agar

Ref No: 0470

Klinik numunelerden vankomisine dirençli enterokokların izolasyonu için selektif besiyeridir.

Saklama Sıcaklığı 2-8 °C
Raf Ömrü 4 ay
İnkübasyon 35-37 °C’de 24-48 saat
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
410470120020 90 mm Petri Kutusu 20