MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Yeast Extract Agar

Ref No: 0600

İn vitro ( canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde sulardaki toplam jerm sayımı ve aranması için kullanılan genel katı besiyeridir. CLSI 2004; M22-A3, TS EN ISO 11133; 2014 ve TS EN ISO 6222 standartlarına uygundur.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2/8 oC ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

22-36 °C ‘de ve aerob ortamda 48-72 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Organizma % Geri Kazanım
Escherichia coli (ATCC 25922) ≥ % 70   (36 +/- 2 ° C / 48 s)
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 13525) ≥ % 70   (22 +/- 2 ° C / 72 s)
Enterococcus faecalis (ATCC 11700) ≥ % 70   (36 +/- 2 ° C / 48 s)
Aspergillus niger (ATCC 16404) ≥ % 70   (22 +/- 2 ° C / 72 s)
Candida albicans (ATCC 10231) ≥ % 70   (36 +/- 2 ° C / 48 s)
Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
0600-T-20-BB-25 16×160 MM Cam Tüp 25