Mikroskopi
Ürünleri

Mikroskopi Ürünleri Genel Özellikleri

 • Bakteriyoloji, parazitoloji, hematoloji, patoloji ve androloji laboratuvarlarında kullanıma uygun analitik kalitede hammaddelerle hazırlanmışlardır.
 • Kullanıma hazır formda, orijinal renginde, sıvı halde ve tortusuzdur.
 • Boyama setleri: 100 test, 250 test, 500 test ve 1.000 testlik ambalajlardadır.
 • Boyalar: 10 mL’den 1 litreye kadar çok çeşitli ambalajlardadır.
 • Ürün ambalajları, hava ve sıvı sızdırmayacak şekilde kapatılmıştır.
 • Ürünler, kimyasal özelliklerine göre en az 12 ay veya daha uzun süreli miyatlıdır.
 • İthal rakiplerine göre çok ekonomiktir.
 • Ürün etiketi tamamen Türkçe olarak hazırlanmış olup , ‘Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte’ ve AB mevzuatında (67/548/EEC sayılı ’Tehlikeli maddeler direktifi’ ve 1999/45/EC ’Tehlikeli karışımlar direktifi’) öngörülen usul ve esaslara göre madde veya müstahzar, tehlike özelliği tanımlandıktan sonra, kullanıcıları, halkı ve çevreyi korumak için tehlikelerini gösterecek şekilde etiketlenmektedir.
 • Yine aynı şekilde ürünlerimiz için; Türkçe prospektüs (kullanım kılavuzu) ve Türkçe MSDS (ürün güvenlik bilgi formu) hazırlanmıştır. LOT bazında ise ürün analiz belgesi oluşturulmaktadır. Ürün güvenlik bilgi formları 13 Aralık 2014 ve 29204 Mük. Sayılı ‘Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’ çerçevesinde ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde TSE tarafından belgelendirilmiş akredite personel tarafından hazırlanmaktadır.
 • Talep edilmesi durumunda dijital ortamda ürüne ait tüm dokümanlar kullanıcıya gönderilmektedir.
 • IVD kapsamında olan ürünler ÜTS onaylıdır.

Ürünlerle ilgili bilgi almak, belge ve teklif talep etmek için info@gbl.com.tr adresimize e-posta gönderebilirsiniz.