Şişe Besiyerleri

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Ambalaj Ölçüsü
00124 Phosphate Buffered Saline pH:7.2 Güç üremeyen mikroorganizmaların süspansiyonu ve seyreltilmesi için kullanılırlar 00124-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00124-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00478 Ringer Çözeltisi Klinik ve Klinik dışı numunelerde seyreltme çözeltisi olarak kullanılır. 00478-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00478-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00002 Tryptone Water In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde, özellikle indol testi yapılması için kullanılan genel sıvı besiyeridir. 00002-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00002-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00646 Tamponlu Peptonlu Su Mikrobiyolojik kültür çalışmalarında özellikle Salmonella ve Cronobacter gibi patojenik Enterobacteriaceae olmak üzere bakterilerin ön zenginleştirilmesi için kullanılır. 00646-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00646-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00116 Tiyoglikolat Buyyon In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde anaerobların geliştirilmesi ve sayılması, ayrıca klinik numuler, gıda, meşrubat, ilaç, serum, su, atık su, yemek, vb. numunelerde sterilite testi için kullanılır. 00116-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00116-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00457 Triptik Soya Buyyon In vitro (canlı hücre dışında) yapılan standart mikrobiyolojik analizlerde genel sıvı besiyeri olarak ve klinik gıda, meşrubat, ilaç, serum, su, atık su, yemek, vb. sıvı veya katı numunelerde sterilite kontrolü için kullanılır. 00457-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00457-ŞC100BB10 Şişe 125 mL