Yüksek Düzey Dezenfeksiyon

Cerrahi Alet Dezenfektanı; %2 Glutaraldehitli; Aktif

İÇERİK

Glutaraldehit çözeltisi %2, stabilizatörler, noniyonik deterjanlar, tamponlar, korozyon inhibitörleri ve demineralize su.

Hemodiyaliz Cihazı Dezenfektanı; Perasetik Asit %1,8

İÇERİK

Perasetik asit çözeltisi (PAA) (%1,8), hidrojen peroksit, asetik asit, stabilizatörler, korozyon önleyiciler ve distile su.

Hemodiyaliz Cihazı Dezenfektanı; Perasetik Asitli

İÇERİK

Perasetik asit çözeltisi (PAA) (%3,5), stabilizatörler, korozyon önleyiciler ve demineralize su.