EMB Agar; Levine

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35-37 °C ‘de ve aerob ortamda 24-48 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Escherichia coli (ATCC 25922) Gelişme iyi, koloni rengi mavimsi siyah, metalik parlaklık var.
Salmonella typhimurium (ATCC 14028) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) Kısmi inhibisyon, renksiz koloni.
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Enterobacter aerogenes (ATCC 13048) Gelişme iyi, pembeden kırmızı renge koloni.
Enterococcus faecalis (ATCC 29212) Kısmi inhibisyon, renksiz koloni.
Candida albicans (ATCC 10231) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) Gelişme iyi, renksiz koloni.
Saccharomyces cereviciae (ATCC 9763) Kısmi inhibisyon, krem rengi koloni.
Escherichia coli (ATCC 8739) Gelişme iyi, koloni rengi mavimsi siyah, metalik parlaklık var.
Escherichia coli (NCTC 9002) Gelişme iyi, koloni rengi mavimsi siyah, metalik parlaklık var.

Çikolatamsı Agar

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35+/-2 °C ‘de ve % 5-10 karbondioksitli ortamda 40-48 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Haemophilus influenzae (ATCC 19418) Gelişme iyi.
Neisseria gonorrhoeae (ATCC 19424) Gelişme iyi.
Neisseria meningitidis (ATCC 13090) Gelişme iyi.
Streptococcus pyogenes (ATCC 19615) Gelişme iyi.
Streptococcus pneumoniae (ATCC 6305) Gelişme iyi.

AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
0248-PK9020AS10 90 mm Petri Kutusu 20