Normal/Molar/Yüzde Çözeltiler

Bu grupta yer alan ürünler ROSAVOL® proses markası altında toplanmışlardır. Volümetrik analizlerde kullanılırlar. Gruptaki bütün ürünlerin ambalajları cam veya HDPE şişelerdir. Çoğunluğu 1 litre, kısmen 250 ml hacmindedirler.

Primer standart etken kimyasal maddeler olarak sadece Merck® ve Alfa Aesar® markaları kullanılır. Merck® markasının sadece CertiPUR® proses markalı kimyasalları kullanılır. Alfa Aesar® markasının sadece Premion® ve Puratronic® proses markalı kimyasalları kullanılır. Kullanılan primer standart kimyasal maddelerin çok önemli bir kısmı NIST standartlarına göre kalibre edilmişlerdir. Bu kimyasal maddelerin hepsi sertifikalıdır. Kullanılan etken ve çözücü kimyasal maddeler ACS ve ISO kalite standardındadır.