MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Burkholderia Cepacia Selective Agar

Ref No: 0508

Kistik fibrozlu hastaların solunum sekresyonlarından, Brukholderia cepacia kompleksinin seçici ve farklı izolasyonu için önerilen katı bir besiyeridir.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

33-37 °C ‘de ve aerob ortamda 72 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Burkholderia cepacia (ATCC 25416) Gelişme iyi, sarı renk.
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) İnhibisyon.
Escherichia coli (ATCC 25922) İnhibisyon.
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) İnhibisyon.

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0508-PK9020AS10 90 mm Petri Kutusu

20