Çevre Kontrol Besiyerleri

Ürün Kodu Ürün İsmi Kullanım Amacı Sipariş Kodu Ambalaj Cinsi Ambalaj Ölçüsü
00621 Baird Parker Agar Gıda, hava, yağ ve diğer numunelerden koagülaz pozitif staphylococların selektif üretimlerinde kullanılır. 00621-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00609 Brain Heart Infusion Agar Klinik örneklerden aerobik ve anaerobik, hastalık yapıcı ve yapmayan, titiz üreyen bakteriler, mayalar ve filamentöz mantarları içeren çok çeşitli organizma türlerinin kültivasyonuna uygun genel amaçlı bir besiyeridir.  00609-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00061 CN Agar Pseudomonas aranması ve sayılması için selektif besiyeridir. 00061-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00641 Demir Sülfit Agar Sülfit bozulmasına neden olan termofilik anaerobik organizmaların tespitinde kullanılır. 00614-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00005 Legionella Agar Legionella türlerinin kültür ve izolasyonunda kullanılır. 00005-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00317 MRS Agar Lactobacillus türlerinin geliştirilmesi, izolasyonu ve sayımı için katı besiyeri olarak kullanılır.  00317-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00616 Plate Count Agar Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımında kullanılan genel katı besiyeridir. İnhibitör ve indikatör içermez. Bazı mayalar da bu besiyerinde gelişerek bakteri sayısına dâhil olabilir. 00616-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00228 R2A Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde içme sularında heterotrofik toplam bakteri analizi için kullanılan besiyeridir. 00228-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00228-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00095 ROSACHROM Coliform Agar EPA yönergelerine uygundur. Koliform grup bakteriler ve Escherichia coli aranması ve sayılması için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00095-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00416 Rose Bengal Agar Çevre numunelerinden ve gıda ürünlerinden mayaların ve küflerin seçici olarak izolasyonu ve sayımı için kullanılır. 00416-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00315 Sabouraud Dextrose Agar Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 00315-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00315-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00250 Sabouraud Dextrose Agar; Kloramfenikollü  Klinik ve klinik dışı numunelerden patojenik veya patojen olmayan mantarlar ve dermatofitlerin üretimlerinde kullanılır. 00250-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00835 SDA; 4 Neutralisant Kuaterner amonyum bileşikleri ile sterilize edilmiş yüzeylerden mantarların izolasyonunda kullanılır. 00835-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00316 SDA; Lecithin, Tween 80 Kuaterner amonyum bileşikleri ile sterilize edilmiş yüzeylerden mantarların izolasyonunda kullanılır. 00316-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00360 Tryptic Soy Broth Genel sıvı besiyeri olarak ve klinik gıda, meşrubat, ilaç, serum, su, atık su, yemek, vb. sıvı veya katı numunelerde sterilite kontrolü için kullanılır. 00457-ŞC90BB10 Şişe 100 mL
00457-ŞC100BB10 Şişe 125 mL
00361 Tryptic Soy Agar Standart mikrobiyolojik analizlerde genel katı besiyeri olarak kullanılır. 00361-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00361-PK9020AS10 Petri Kutusu 90 mm
00845 TSA; 4 Neutralisant Kuaterner amonyum bileşikleri ile sterilize edilmiş yüzeylerden mikroorganizmaların izolasyonunda kullanılır. 00845-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00844 TSA; 4 Neutralisant, Penase Çevre analizlerinde dezenfektan ve penisilin türevi antibiyotik kalıntıların bulunduğu yüzeylerde nötralizasyonu sağlayarak mikroorganizmaların izolasyonu ve gelişimi için kullanılır. 00844-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00389 TSA; Lecithin, Tween 80 Kuaterner amonyum bileşikleri ile sterilize edilmiş yüzeylerden mikroorganizmaların izolasyonunda kullanılır. 00389-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00841 TSA; Lecithin, Tween 80, Penase Çevre analizlerinde dezenfektan ve penisilin türevi antibiyotik kalıntıların bulunduğu yüzeylerde nötralizasyonu sağlayarak mikroorganizmaların izolasyonu ve gelişimi için kullanılır. 00841-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00418 VRB Agar Koliform grup bakteriler için selektif katı besiyeridir. 00418-RPAS10 Rodac Petri 60 mm
00447 VRBD Agar Enterobacteriaceae üyelerinin belirlenmesi ve sayımı için selektif katı besiyeri olarak kullanılır. 00447-RPAS10 Rodac Petri 60 mm