MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Çikolatamsı Agar

Ref No: 0248

Özellikle Neisseria ve Haemophilus olmak üzere hassas mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2/8°C ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35°C ‘de ve % 5-10 karbondioksitli ortamda 24-48 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Haemophilus influenzae (ATCC 35056) Gelişme iyi.
Neisseria gonorrhoeae (ATCC 43069) Gelişme iyi.
Neisseria gonorrhoeae (ATCC 43070) Gelişme iyi.
Neisseria meningitidis (ATCC 13090) Gelişme iyi.
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
0248-PK9020AS10 90 mm Petri Kutusu 20