MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Çikolatamsı Agar

Ref No: 0248

Çeşitli klinik örneklerden elde edilen güç üreyen mikroorganizmaların, özellikle Neisseria ve Haemophilus türlerinin, izolasyonu ve kültivasyonuna yönelik seçici olmayan besiyerleridir.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2-8 °C ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35+/-2 °C ‘de ve % 5-10 karbondioksitli ortamda 40-48 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Haemophilus influenzae (ATCC 19418) Gelişme iyi.
Neisseria gonorrhoeae (ATCC 19424) Gelişme iyi.
Neisseria meningitidis (ATCC 13090) Gelişme iyi.
Streptococcus pyogenes (ATCC 19615) Gelişme iyi.
Streptococcus pneumoniae (ATCC 6305) Gelişme iyi.

Ambalaj Ref No

Ambalaj Kutu İçi Miktar
0248-PK9020AS10 90 mm Petri Kutusu

20