MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Çukulatamsı Agar

Ref No: 0248

Özellikle Neisseria ve Haemophilus olmak üzere hassas mikroorganizmaların üretimlerinde kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2/8oC ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35 C derecede ve % 5-10 karbondioksitli ortamda 24-48 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Haemophilus influenzae (ATCC 35056) Gelişme iyi.
Neisseria gonorrhoeae (ATCC 43069) Gelişme iyi.
Neisseria gonorrhoeae (ATCC 43070) Gelişme iyi.
Neisseria meningitidis (ATCC 13090) Gelişme iyi.
Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
0248-PK90-20-AS-10 90 MM Petri Kutusu 20