Dezenfeksiyon
Ürünleri

Dezenfeksiyon Ürünleri Genel Özellikleri

 • Hemodiyaliz cihazı dezenfektanlarını 15 yıldan fazla süredir, tıbbi cihaz dezenfektanlarını 12 senedir, biyosidal ürünleri ise 10 yıla yakın bir süredir üretmekteyiz.
 • Biyosidal ürünlerimiz “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” gereğince ruhsatlı, hemodiyaliz ve tıbbi cihaz dezenfektanlarımız ise “Tıbbi Cİhaz Yöneteliği” gereğince CE belgelidir.
 • Ürünlerimize ait kalite kontrol çalışmaları, performans testleri, bakteri, fungi ve spor etkinlik testleri hem kendi laboratuvarımız tarafından lot bazında hem de dış laboratuvarlardan hizmet almak suretiyle güncel mevzuat ve standartlara göre yaptırılmaktadır.
 • Ürünlerimiz belirtilen saklama sıcaklıklarında ve son kullanma tarihleri içerisinde  stabildir.
 • Hazırlanmaları ve uygulamaları kolaydır.
 • Amaçlanan düzeyde etki spektrumuna ve hızlı etkinliğe sahiptir ve bu etkinlik raporları talep edilmesi halinde sunulur.
 • Kullanıma hazır formun içerisinde tortu bulunmaz.
 • Uygulanacağı malzemelere, gereçlere zarar vermez, korozyon çalışmaları yapılmıştır.
 • Temizlik maddeleriyle geçimsiz değildir.
 • İthal rakiplerine göre çok ekonomiktir.
 • Ambalajları üzerinde orijinal, Türkçe fabrika etiketi bulunur. Etiket üzerinde içindeki malzemenin üretim ve son kullanma tarihleri, saklama sıcaklığı, katalog numarası ve parti kodu yazar.
 • Ürünlerimizin yanında, 1 adet Türkçe prospektüs, 1 adet ürün analiz formu ve MSDS (Ürün güvenlik bilgi formu) Türkçe olarak bulunmalıdır. Ürün güvenlik bilgi formları 91/155/EEC, 2001/58/EC, ISO 11014-1 uyarınca, 26 Aralık 2008 ve 27092 Mük. Sayılı ‘Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik’ çerçevesinde ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde TSE tarafından belgelendirilmiş akredite personel tarafından hazırlanmaktadır.
 • Ürün ambalajları, hava ve sıvı sızdırmayacak şekilde kapatılmıştır.
 • Ürünler 50 ml’den 30 Litreye kadar çeşitli ambalajlarda kullanımınıza sunulmuştur.
 • Ürünlerimiz dayanıklı kolilerdedir.
 • Ürünlerimizin çoğu 5-25 C derece sıcaklıkta saklanabilir, kullanım ömürleri en az 2 yıldır ve bu bilgiler etiketlerde belirtilmiştir.
 • Ürünlerimizin etiketleri tamamen Türkçe olup, ürünlerimiz ‘Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte’ ve AB mevzuatında (67/548/EEC sayılı ’Tehlikeli maddeler direktifi’ ve 1999/45/EC ’Tehlikeli karışımlar direktifi’) öngörülen usul ve esaslara göre madde veya müstahzar, tehlike özelliği tanımlandıktan sonra, kullanıcıları, halkı ve çevreyi korumak için tehlikelerini gösterecek şekilde etiketlenmiştir.