İÇERİK

Perasetik asit çözeltisi (PAA) (>%5), stabilizatörler,  korozyon inhibitörleri ve demineralize su.