İÇERİK

Sitrik asit (Limon asidi) (%30), tamponlar, koruyucular ve demineralize su