İÇERİK

Sitrik asit (Limon asidi) (%50), tamponlar, koruyucular ve demineralize su