MSDS talebi göndermek için tıklayınız.

Hektoen Enterik Agar

Ref N0: 0625

Gıdalar, dışkı numuneleri, çeşitli numuneler. Laktoz veya sükroz fermentasyonuna ve H2S üretimine göre, klinik ve klinik dışı çeşitli numunelerden, Gram (-) enterik mikroorganizmaların identifikasyonunda kullanılır.

UYARILAR, EKİM VE KÜLTÜR

2/8°C ‘de muhafaza edin.

Plak yüzeyine azaltarak ekim yapın. Aseptik çalışın.

35°C ‘de ve aerob ortamda 18-24 saat inkübe edin.

KALİTE KONTROL

Enterococcus faecalis (ATCC 29212) (0%) İnhibisyon.
Escherichia coli  (ATCC 25922) Gelişme zayıf (20-30%)  Sarı-somon, turuncu renkli koloniler, kısmi inhibisyon.
Salmonella typhimurium (ATCC 14028) Gelişme iyi (>=50% ) yeşilimsi mavi siyah merkezli koloniler
Shigella flexneri (ATCC 12022) Gelişme iyi (>=50%) , yeşilimsi mavi koloniler.
Ambalaj Ref No Ambalaj Kutu İçi Miktar
0625-PK9020AS10 90 mm Petri Kutusu 20